Опис курсів

Загальна інформація про курси ЄРСУ стосується як обов’язкових дисциплін, так і тих, що можна вибрати на власний розсуд у різноманітних комбінаціях. Студенти повинні звертатися до навчальної програми задля визначення обов’язкових курсів та курсів на вибір. У зв’язку з тим, що на цей час кількість викладачів у ЄРСУ обмежена, ми не маємо можливості запропонувати студентам різні курси на вибір одночасно. Студенти повинні звернутися за порадою до студентського декана, або до іншого призначеного радника по навчанню, з метою визначення дисциплін, які їм дійсно потрібні на даний момент. 

Вивчення Святого Письма

Цей розділ навчального плану був розроблений для того, щоб забезпечити студентів усім необхідним для вірного викладання істини (2 Tим. 2:15) протягом життя. У програмі пропонуються мовні дисципліни, які допомагають тлумачити Святе Письмо і вірно застосовувати його в Україні двадцять першого століття. Студенти також будуть вивчати загальні розділи Святого Письма, щоб краще зрозуміти важливі біблійні теми та зміст Божого Слова. Цей факультет має чотири підрозділи: ВМ – Вивчення Мов; ТБ – Тлумачення Біблії; СЗ – Старий Заповіт; НЗ – Новий Заповіт. 

ВМ 110 Давньоєврейська мова I (3 залікові години) 

Цей мовний курс пропонує загальний розгляд граматики давньоєврейської мови (орфографія, морфологія та синтаксис). Основна увага буде приділятися вивченню системи дієслів, словниковому запасу та навичкам читання давньоєврейського тексту. Протягом курсу студенти навчаться працювати з коментарями та словниками до Старого Заповіту, а також набудуть важливих навичок в області екзегези окремих частин Старого Заповіту. 

ВМ 111 Давньоєврейська II (3 залікові години) 

Цей (вибірковий) курс є продовженням попереднього курсу. Більше уваги приділяється синтаксису, граматиці та екзегетиці. Обов’язковим буде переклад і аналіз окремих біблійних текстів. Будуть також розглядатися елементи текстуального критицизму. Таким чином, майбутній лідер краще розумітиме Святе Письмо та пояснюватиме громаді тексти Божого Слова, які іноді ігноруються під час вивчення Старого Заповіту. 

ВМ 112 Давньогрецька I (3 залікові години) 

Новий Заповіт давньогрецькою мовою та Отці Церкви мають великий вплив на релігійне життя в Україні. Тому студенти ЄРСУ повинні мати базове знання мови Нового Заповіту. Цей навчальний курс створений для студентів, які зовсім не володіють давньогрецькою мовою. Завдяки цьому курсу, вони мають можливість вивчити загальні елементи морфології, а також систему дієслів, граматику та напрацювати словниковий запас. Студент навчиться читати і перекладати окремі тексти Нового Заповіту. Ці знання допоможуть студенту краще проповідувати Євангелію. 

ВМ 113 Давньогрецька II (3 залікових години) 

Цей курс є продовженням ВМ 112, у якому акцентується увага на словниковому запасі, синтаксису, граматиці, перекладі, читанні та основах екзегези. Продовжується вивчення матеріалу, який стосується системи дієслів, а також аналізуються елементи текстуального критицизму. 

ТБ 210 Тлумачення Біблії (3 залікових години) 

Цей курс присвячений ретельному вивченню принципів та процедур, які, як у минулому, так і в наш час, використовуються у тлумаченні Старого та Нового Заповіту. Особлива увага приділяється вивченню реформатської екзегези та герменевтики. Завдяки цьому курсу студенти розуміють, у якому напрямку вони повинні рухатися, щоб досягти високого рівня екзегези та тлумачення. Під час вивчення принципів тлумачення Святого Письма, студенти також будуть ознайомлені з катехізисом та гомілетикою. У ЄРСУ особлива увага приділяється розвитку послідовності у методі вивчення Святого Письма. 

СЗ 211 Біблійне богослів’я Завіту (3 залікових години) 

Боже об’явлення та Його намір перебувати з людьми неможливо зрозуміти, якщо детально не вивчити концепцію Божого заповіту, у якому є благословіння та прокляття, обіцянки та повеління. Цей курс у загальних рисах пояснює класичне пресвітеріансько-реформатське розуміння Божого заповіту, існуючі типи заповіту, історію розвитку цього вчення та його важливість для місії. Цей курс являє собою метод вивчення Слова Божого на тлі сучасних альтернативних поглядів. Курс «Біблійне богослів’я заповіту» розглядає зв’язок між різними частинами Слова, панівне положення Євангелії та важливість заповіту для сучасного християнства. Будуть розглянуті питання канонізації. 

СЗ 310 П’ятикнижжя (3 залікових години) 

П’ятикнижжя — це об’явлення триєдиного Бога. П’ятикнижжя — це фундамент, на якому побудоване подальше Боже об’явлення. Курс являє собою загальний розгляд П’ятикнижжя, та приділяє особливу увагу питанню співвідношення стародавньої літератури Близького Сходу та всесвітньої історії, історії викуплення та літературної структури П’ятикнижжя, а також загальним темам та типології. Студенти також зможуть пояснити реформатську відповідь стосовно критики перших п’яти книг Святого Письма. Студенти повинні проповідувати Євангелію згідно повного об’явлення та волі Бога. Тому, їм потрібно старанно вивчати мистецтво проповіді та тлумачення Слова Божого, звертаючи увагу на історію, статути, обряди і традиції П’ятикнижжя. 

СЗ 311 Ісус Навин – Естер (3 залікових години) 

Цей курс присвячений вивченню історії Ізраїлю як народу Божого з того моменту, як він увійшов в землю Божої обітниці і до вигнання та повернення з язичницького полону. На цьому курсі ми звертаємо особливу увагу на послідовність об’явлення Бога заповіту, та на стосунки Господа з Ізраїлем у контексті заповіту. Студенти ознайомляться з загальними питаннями, які стосуються кожної книги цього розділу. Також ми звертаємо особливу увагу на месіанське об’явлення у контексті Старого Заповіту та зв’язок між історією та пророцтвами. 

СЗ 312 Поетичні книги та книги мудрості (3 залікові години) 

Цей курс присвячений розгляду древньоєврейських книг мудрості та поетичних книг, їх змісту та важливості. Студенти розглянуть загальні питання, які стосуються кожної книги у цьому розділі. На цьому курсі будуть розглянуті різні категорії Псалмів, взаємозв’язок книг мудрості з культурами, які існували у той проміжок часу у контексті Ізраїлю, екзистенціональні питання та відповіді у книгах Йова та Екклезіяста, а також месіанський аспект мудрості. Враховуючи наш український контекст, курс приділяє більше уваги дослідженню емоційних тем в «українській» релігії. Студенти повинні розуміти, як ці відчуття стосуються змісту псалмів та іншої біблійної літератури, а також місце емоцій у контексті Божого суверенітету та біля престолу Божого заповіту. 

СЗ 313 Пророки (3 залікових години) 

У центрі уваги цього курсу знаходяться великі та малі пророки. Нам потрібно вивчати пророків, щоб збагнути суть їх проголошень, богослів’я та ролі в історії Ізраїлю. Особлива увага звертається на те, як пророки критикували суспільство, багатство, соціальні гріхи, і як їхнє служіння стосується сучасної України. Будуть розглянуті загальні питання, які стосуються книг у цьому розділі. Особливу увагу буде звернено на розгляд суті пророцтва та його значення, а також на відображення Месії у пророцтвах. Розглядається взаємозв’язок між пророцтвом та історією (майбутнім), особливо у відношенні до апокаліптичної літератури. 

НЗ 410 Євангелія (3 залікових години) 

Цей курс ознайомить студентів як з Новим Заповітом у цілому, так і окремо з Євангеліями. Лекції будуть присвячені розгляду слів та дій Ісуса Христа з точки зору історії викуплення та стосовно до Старого Заповіту. Особлива увага приділяється розгляду манери спілкування Ісуса з людьми. Також будуть розглянуті суперечливі питання, які мають відношення до синоптичної проблеми, авторства, методології, структури і тлумачення. На лекціях буде звертатися особлива увага на важливі питання релігійного, соціального та економічного контексту життя Ісуса Христа та першого сторіччя нашої ери. Також будуть розглянуті питання, пов’язані з географією. 

НЗ 411 Дії апостолів і послання Павла (3 залікових години) 

Мета даного курсу – поглибити розуміння студентів стосовно того, як Господь виконує Свою обіцянку про проголошення Євангелії у світі, і як Він береже Свою Церкву. Будуть розглянуті питання відносно кожної книги. Важливі теми об’явлення у Діях Апостолів і посланнях Павла будуть розглянуті у загальних рисах, але особливу увагу буде звернено на розгляд наступних питань: 1) свідчення у НЗ, 2) богослів’я чудес та чудодійних дарів, 3) як апостол звіщав Євангелію. Вивчаються питання стосовно іудейських та язичницьких релігійних інституцій, контакти та протиріччя з іудаїзмом, еллінізмом, римським суспільством, містеріями та гностицизмом. 

НЗ 412 Загальні послання і книга Об’явлення (3 залікових години) 

Цей курс надає вступ до кожної книги загальних послань та книги Об’явлення. Розглядається взаємозв’язок цих послань з іншими частинами Святого Письма. Курс пояснює велику кількість тем та повідомлень, які існують у цих посланнях, і те, як апостоли проголошували Євангелію та захищали її від нападок єретичних вчень і стилю життя того часу; суперечливі питання та герменевтику, які стосуються книги Об’явлення. 

Історія Церкви

Цей розділ навчального плану розроблений для того, щоб допомогти студенту зрозуміти та усвідомити важливе значення історії Церкви. Студент буде вивчати історію Східної та Західної церкви, розвивати свої здібності у сфері аналізу і застосування уроків з історії Церкви до проблем, з якими стикаються сьогодні церкви в Україні та й у цілому світі. 

ІЦ 510 Рання Церква (до 1100 року) (3 залікових години) 

Цей курс є вступом до історії поширення, зростання і розвитку єдиної Церкви (Західної та Східної) до часу Великої Схизми. Особлива увага приділяється видатним Отцям Церкви, Символам віри, соборам та суперечкам, які виникали у той проміжок часу. Буде детально розглянута історія та поширення Візантійської церкви, розвиток її богослів’я, в тому числі дослідження іконоборства, розуміння спасіння та ролі традиції у Церкві. Будуть розглянуті відмінності Візантійської та Західної церков. 

ІЦ 511 Східна і Західна церкви (1100-1700) (3 залікові години) 

Курс досліджує історію Східної та Західної церкви після Великої Схизми. Стосовно Східної церкви, буде приділена увага розгляду розвитку церкви в Україні та Росії (розвиток православ’я, конфронтація з ісламом, схизматичні рухи, спроби возз’єднання, зміцнення політичного впливу Москви, відношення церкви до держави та ранній протестантизм). Відносно Західної церкви, увагу буде приділено розгляду періоду Середньовіччя, гуманізму та схоластики. Буде ретельно розглянуто виникнення та поширення Реформації, богослів’я реформаторів, консолідація та різноманітність протестантизму у деяких країнах. Також будуть розглянуті контрреформаційні та анабаптистські течії. 

ІЦ 512 Сучасна Західна та Східна церква (3 залікові години) 

Курс досліджує зростання і розвиток Східної та Західної церкви з 1700 року і до нашого часу. Будуть розглянуті важливі теми з історії Східної церкви (наприклад, вплив Петра Першого на церкву, церква за часів російських царів, церква за часів комунізму та протистояння атеїзму, зростання кількості баптистських церков та інших євангельських рухів). Будуть розглянуті важливі теми з історії Західної церкви (наприклад, роль епохи Просвітництва, пієтизм, місіонерські рухи, екуменістичні рухи, п’ятидесятницькі та харизматичні рухи). Буде також уважно розглянута тема, присвячена розвитку сучасного богослів’я. 

Систематичне богослів’я

Цей розділ програми був розроблений з метою дослідження важливих тем Святого Письма. Протягом вивчення цих курсів студенти покращать своє розуміння біблійного світогляду та набудуть навичок його тлумачення. Вони будуть більше його цінити та пропонувати у якості альтернативи системам світу. У кожному курсі буде запропоноване порівняння реформатських і православних поглядів на біблійні теми. 

СБ 610 Об’явлення та доктрина Реформації (3 залікових години) 

Курс є вступом до систематичного богослів’я. Будуть розглянуті питання природи Божого об’явлення і спроможності або неспроможності людини пізнати Бога завдяки загальному або особливому об’явленню. Розглядається центральне місце Святого Письма, його природа та богодухновенність, а також особливий зв’язок між Святим Духом і Словом. Студенти розглянуть важливі теми, Символи віри та підходи, які використовуються у реформатському богослів’ї. 

СБ 611 Бог, людина і гріх (3 залікові години) 

Курс досліджує існування, атрибути і постанови Бога; походження, сутність та первісне існування людини у заповітних відносинах з Богом, гріхопадіння людини та доктрину гріха. Цим темам приділяється особлива увага, бо вони конфліктують з войовничим атеїзмом та гуманізмом, які є характерними рисами Східної та Західної Європи. Також будуть розглянуті розбіжності у поглядах Реформації та православ’я стосовно цих тем. 

СБ 612 Христос і спасіння (3 залікові години) 

Курс розглядає особу та діяння Ісуса Христа, а також те, як протягом історії розуміли їх більшість екуменічних соборів та реформатське богослів’я. Будуть розглянуті суперечливі погляди стосовно природи боговтілення, а також значення вчення про втілення в богослів’ї Західної та Східної церков. Курс порівнює унікальність особи та діянь Ісуса Христа з особливим місцем, яке відведено Марії в православ’ї та католицизмі. 

СБ 613 Святий Дух, Церква та есхатологія (3 залікові години) 

Курс вивчає особу та діяння Святого Духа. Розглядається план спасіння, послідовність (порядок) спасіння, застосування роботи Христа по відношенню до віруючої людини за допомогою Святого Духа. Курс також вивчає питання Церкви, звертаючи особливу увагу на сутність, структуру і таїнства Церкви. Буде розглядатися тема стосовно останніх днів, повернення Христа, останнього Суду і вчення про рай та пекло. 

СБ 614 Етика: вступ і ситуації (3 залікові години) 

Цей курс досліджує біблійний погляд на етику у контексті сучасних поглядів. Студенти навчаться використовувати Святе Письмо в етичних питаннях, які виникають у громадах міст та селищ. Розглядається місце Десяти заповідей, любові, сумління, адіатори та казуїстики в християнській етиці. Моделі, які будуть досліджувати студенти, відображають ймовірні ситуації, з якими вони можуть зіткнутися під час служіння: сексуальність, наркотична залежність, пияцтво, суїцид та фінанси. 

СБ 620 Сучасна етика і десять заповідей (2 залікові години) 

Курс приділяє особливу увагу етичному застосуванню десяти заповідей у сучасному світі. Досліджується застосування заповідей у випадках виникнення прецеденту, з метою їх подальшого застосування у сучасних умовах, філософії та етичних засадах в Україні. 

СБ 621 Сучасне богослів’я і культи (2 залікові години) 

Цей курс звертає увагу на сучасні богословські помилки, а також на культи. Будуть розглядатися головні ідеї більших груп та зроблені спроби систематизації біблійної відповіді сучасним єретичним вченням. Особливі теми для вивчення – легалізм і рух «цілющої віри». 

СБ 622 Освячення та синівство (2 залікові години) 

Курс звертає увагу на покликання християнина — зростати в благодаті Господа нашого Ісуса Христа. Особлива увага приділяється доктринам виправдання, всиновлення і освячення, розгляду їх взаємозв’язку та відмінностей. Курс досліджує походження гріха у житті людей та пояснює, що благодать, яку Бог дає за допомогою Святого Духа завдяки викупленню Христа, слід вважати єдиним засобом для здійснення правдивого покаяння та знаряддям духовного зростання. Також розглядаються перфекціонізм та антиноміанство. 

Практичне богослів’я

Цей розділ програми допомагає студенту поєднати теорію і практику у церковному служінні, громаді і світі. Дисципліни розроблені таким чином, щоб розглянути усі сфери життя, які пов’язані з практичним служінням. 

ПБ 710 Церква, служіння і християнська освіта (3 залікові години) 

Цей курс – богословський і історичний розгляд сутності та мети Церкви, а також практичного служіння у помісній церкві. Теми: розвиток філософії служіння, освіта в церкві, роль і обов’язки духовних лідерів, реформатська еклезіологія, принципи керування церквою. Курс створений таким чином, щоб практичні питання стосовно пресвітеріанської форми церковного керування розглядалися студентами-пресвітеріанами, а питання стосовно реформатської форми правління — студентами-реформатами. Даний курс також розглядає Божу роботу і Царство Боже, а також розуміння Царства і Церкви в православ’ї. 

ПБ 711 Спілкування і лідерство (2 залікові години) 

Курс досліджує принципи ефективного спілкування і лідерства. Розглядається багато питань, серед яких динаміка відносин, стилі лідерства, конфлікти, створення єдності, забезпечення комфорту, м’якість, лідерство «слуги», групове лідерство. Спілкування і лідерство будуть розглянуті як на особистому, так і на громадському рівнях. 

ПБ 712 Проголошення Євангелії та апологетика (3 залікових години) 

Курс розроблений з метою підготувати студента в царині апологетики і проголошення Євангелії, щоб він зміг проголошувати Добру Новину Ісуса Христа і захищати Євангелію від атак сучасного невір’я. Особлива увага звертається на стиль проголошення, мобілізацію церкви для проголошення Євангелії, на огляд напрямків апологетики і методи особистого і масового проголошення Доброї Звістки, огляд світської думки і філософії, комуністичної і посткомуністичної філософії, теорію комунікації та особливі риси реформатського благовістя. Студенти розумітимуть теорію і зможуть використовувати методи благовістя і апологетики в практичних ситуаціях в Україні з точки зору реформатського богослів’я. 

ПБ 713 Гомілетика (3 залікові години) 

Курс досліджує принципи і практику проповідування. Особлива увага звертається на розвиток навичок пояснювальної проповіді. Студенти розглянуть різноманітні форми і структури проповідей, а також обміркують розвиток думки, суть і мету проповіді. Буде пояснена динаміка благодаті в християнському проповідуванні, а також духовний, фізичний і стилістичний аспекти проповіді. 

ПБ 714 Поклоніння і музика (2 залікові години) 

Курс вивчає зміст і структуру публічного богослужіння. Розглядаються наступні теми: богослів’я реформатського богослужіння, реформатська проповідь в богослужінні, православна традиція богослужіння, регулятивний принцип, Таїнства, проведення публічного богослужіння, музикальна теорія і практика. Окрім цього, курс надає практичне музичне навчання і практику керування співом. 

ПБ 715 Віра, культура і суспільство (2 залікові години) 

Цей курс допомагає студенту краще зрозуміти соціальне і культурне покликання Церкви. Серед головних тем є такі: огляд світської думки, комуністична і посткомуністична думка, реформатський світогляд, практика «солі і світла», Христос і культура, відношення церкви до держави, інституції, біблійні принципи громадського порядку, взаємовідносини, поширення Божого Царства за допомогою громадських та культурних акцій.

ПБ 716 Місії, заснування і зростання церков (3 залікові години) 

Курс досліджує поширення і зростання Церкви Христа. Розглядається як загальна роль Церкви у світі, так і роль помісної церкви у світових місіях. В Україні гостро відчувається потреба у розбудові церков, тому особлива увага приділяється розгляду процесу розбудови помісної церкви з першого етапу і до останнього. Акцентується також увага на місці і ролі помісної церкви у кількісному та духовному розвитку. 

ПБ 717 Душеопікунство і пасторське піклування (3 залікові години) 

Український пастор зіткнеться з великою кількістю ситуацій, у яких людям буде потрібна його допомога. Він зіткнеться з проявами пияцтва, з дітьми, яких залишили батьки, злиденним життям, з неповними родинами, наркоманами, з людьми, які втратили останню надію у своєму житті. Ми розуміємо, що протягом лекцій неможливо повністю розглянути кожну з цих тем, тому звернемо увагу на принципи, теорії і методи, які використовують в душеопікунстві. Курс також розглядає питання: «Як люди можуть змінитися і зростати духовно як християни. Як пастори та інші лідери можуть допомогти цьому зростанню». 

ПБ 720 Історія місій (2 залікові години) 

Курс досліджує характер місіонерського розширення Церкви впродовж історії. Розглядається відношення місій до політичної і соціальної історії. Особлива увага звертається на розгляд ролі місій у розвитку церкви в Україні, Росії, Білорусі. Студенти повинні дослідити стратегії місіонерства, які використовувалися у минулому, і запропонувати напрямки і стратегії місіонерства у сучасному контексті. 

ПБ 721 Учнівство і лідерство у церкві (2 залікові години) 

Цей курс присвячено дослідженню сутності учнівства і процесу підготовки учнів з біблійної точки зору. Особливу увагу ми звертаємо на сферу особистого християнського зростання, на важливість належності до громади і зобов’язань перед громадою, а також на вплив цих факторів на усе християнське життя і проголошення Царства. Особливу увагу ми також звертаємо на розвиток навичок лідерства, на структури і знаряддя для лідерства, необхідні у процесі підготовки лідерів, які, у свою чергу, будуть спроможні навчати інших. 

ПБ 722 Служіння малих груп у громаді (2 залікові години) 

Цей курс пояснює студентам динаміку і принципи служіння малих груп у церкві. Студенти розглянуть різноманітні структурні і тематичні організаційні схеми малих груп, корисність малих груп у процесі учнівства і проголошення Євангелії, лідерство і розвиток служіння малих груп. Будуть розглянуті принципи керівництва малими групами. 

ПБ 723 Прогресивна гомілетика (2 залікові години) 

Цей курс уособлює собою подальший аналіз пояснювальної проповіді, акцентуючи увагу на подальшому розвитку пояснювальної проповіді. Будуть розглянуті приклади проповідей, а студентам надана можливість отримати оцінку (бал) за свої проповіді. 

ПБ 724 Духовне зростання: богослів’я і практика (2 залікові години) 

Цей курс пояснює, що постійне духовне оновлення, як особисте, так і загальне, має місце в контексті серйозної біблійної екзегези і ретельних богословських роздумів. Цей курс пояснює ідею духовного богослів’я і досліджує умови, необхідні для підтримки духовної життєдіяльності у церкві та в житті окремого віруючого. Додатково будуть розглянуті Псалми як засіб збагачення духовного життя. 

ХО 101 Християнська педагогіка і дидактика (3 залікові години) 

Цей курс пропонує біблійний погляд на християнську педагогіку і освіту. Акцентується увага на психологічних і духовних елементах дитячого розвитку, проводиться обговорення різних методів навчання і виховання. Будуть розглянуті загальні принципи дидактики, аспекти настанови у вірі, зростання у вірі, а також практичні рекомендації стосовно викладання, розробка уроків, структура і викладання уроків. Необхідно також, щоб студенти виконали практичні завдання під наглядом досвідченого вчителя.