Бакалавр і магістр богослов’я

Вступ

ЄРСУ – це семінарія, головна мета якої є підготовка майбутніх пасторів та лідерів Церкви. Програма Магістр богослов’я за спеціальністю Пасторське служіння охоплює всі предмети, що вважаються необхідними для всебічної підготовки для служіння Слова. Однак ми розуміємо, що не всі, хто готуються до християнського служіння, прикликані до пасторського служіння. Тому ми також пропонуємо отримання диплому Магістра богослів’я за Загальною спеціалізацією, що має більше курсів за вибором. Це дозволяє студентам обрати кілька курсів, що пов’язані з їх особливими потребами чи інтересами в служінні.

1. Програми ЄРСУ: Бакалавр богослів’я (BDiv) та Магістр богослів’я (MDiv)

а.  Академічна назва «BDiv» або «MDiv» залежить від результатів виконаної програми:

– програма Бакалавра богослів’я (BDiv) (60 залікових годин), яка особливо підходить для тих, хто не готується служити в церкві на повную зайнятість;

– програма Магістра богослів’я  (MDiv) (90 залікових годин), яка особливо підходить для тих, хто прагне служити в церкві на повну зайнятість як пастор чи інший служитель.

b. Всі курси в ЄРСУ викладаються на рівні магістра богослів’я (MDiv). Це також стосується програми бакалавра богослів’я (BDiv), яка є просто коротшою за кількістю курсів та не вимагає вивчення біблійних мов).

c. Обидві програми – BDiv і MDiv – доступні як чоловікам, так і жінкам, але жінки не можуть обирати спеціалізацію Пасторське служіння та брати активну участь у курсах гомілетики. Якщо завдання по курсу будуть стосуватися пасторського служіння, студентки отримають альтернативні завдання.

1.1. Програма Бакалавра богослів’я (BDiv) 

Всі студенти проходять єдину обов’язкову програму (BDiv) (60 залікових годин). Усі, хто успішно закінчують ці курси, можуть завершити своє навчання на цьому рівні та отримати диплом Бакалавра богослів’я (BDiv).

Програма «Бакалавр богослів’я» (BDiv) (60 залікових годин)

Вивчення Святого Письма  Залікові години

ТБ210  Тлумачення Святого Письма  3

ТБ211  Вступ до Старого Заповіту  3

ТБ212  Вступ до Нового Заповіту   2

СЗ310  П’ятикнижжя                               3

СЗ311  Ісус Навин – Естер                 2

СЗ312  Поетичні книги та книги мудрості 2

СЗ313  Пророки                               3

НЗ410  Євангелія                               3

НЗ411  Дії та послання Павла               3

НЗ412  Загальні послання і Об’явлення  3

Кількість залікових годин – 27

Історія Церкви  Залікові години

ІЦ510  Рання Церква (до 1100 року)      3

ІЦ511  Східна і Західна церква (1100-1700)  3

ІЦ512  Сучасна Східна і Західна церква       3

Кількість залікових годин 9

Систематичне богослів’я  Залікові години

СБ610  Об’явлення, Письмо, Вступ до реформатської доктрини  3

СБ611  Бог, людина, гріх  3

СБ612  Особистість і робота Христа  3

СБ613 Особистість і робота Святого Духа, Есхатологія  3

СБ614  Церква і таїнства   2

СБ614  Етика: Вступ і ситуації  3

Кількість залікових годин17

Практичне богослів’я  Залікові години

ПБ724  Духовне зростання: богослів’я та практика  2

ПБ711  Лідерство, догляд та наставництво 3

ПБ712  Апологетика  2

Кількість залікових годин 7

Кількість залікових годин – 60 

1.2. Програма Магістра богослів’я (MDiv) (додаткові 30 залікових годин)

Студенти, які бажають отримати спеціальне навчання у сфері пасторського служіння, обирають програму з фаховою спеціалізацією «Пасторське служіння». Студентам, що мають поклик на служіння, але обирають Загальну спеціалізацію, треба перевірити, чи вона відповідає вимогам деномінації, де вони збираються служити.

Предмети, обов’язкові для обох спеціалізацій:

– Давньоєврейська 0

– Давньоєврейська І

– Грецька 0

– Грецька І

– Гомілетика І

1.2.1 Магістр богослів’я (MDiv), Спеціалізація – Пасторське служіння

ІМ100  Давньоєврейська 0  2

ІМ110  Давньоєврейська I  3

ІМ112  Давньогрецька  I  2

ІМ112  Давньогрецька  II  3

ПБ710  Помісна церква: служіння, практика, адміністрування та навчання  3

ПБ713  Гомілетика I 3

ПБ716  Місії та розбудова церков  3

ПБ717  Душеопікунство і пасторське піклування 3

ПБ718  Благовістя  2

ПБ723  Гомілетика ІІ  2

Курс на вибір                      4

Кількість залікових годин 30

1.2.2 Магістр богослів’я (MDiv), Спеціалізація  – Загальна 

ІМ 100  Давньоєврейська 0  2

ІМ110  Давньоєврейська I  3

ІМ112  Давньогрецька  0 2

ІМ112  Давньогрецька  I  3

ПБ713  Гомілетика I 3

Курси на вибір              17

Кількість залікових годин 30

1.2.3     Курси на вибір (не всі вони можуть бути запропоновані протягом Вашого навчання)

ПБ710  Помісна церква: служіння, практика, адміністрування та навчання  3

ПБ716  Місії та розбудова церков  3

ПБ717  Душеопікунство і пасторське піклування 3

ПБ718  Благовістя  2

ПБ723  Гомілетика ІІ  2

ПБ715  Віра, культура, суспільство 2

————

(Студенти, що навчаються за Загальною спеціалізацією, повинні обрати щонайменше 3 із зазначених вище курсів)

ПБ726   Інтернатура/Проект з практичного служіння 1

ПБ714   Поклоніння та музика 2

ПБ720   Історія місій  2

СБ620   Світові релігії та культи 2

ІМ113   Поглиблене вивчення давньогрецької та екзегетика  3

ІМ121   Поглиблене вивчення івриту та екзегетика  3

ІМ115   Богослівська англійська       2

(Зазвичай, не слід обирати більше одного із зазначених нижче предметів для більш глибокого вивчення.) Предмети ПВ800-802 включають навчання в класі, коли це можливо. В інших випадках, ці та інші курси з поглибленим вивченням будуть включати читання та дослідження під керівництвом одного з викладачів. Всі ці курси, окрім ПВ804, потребують базових знань з читання англійською, що може бути доведено екзаменом на розуміння письмового тексту або успішним проходженням ІМ115. ПВ800 потребує попереднього успішного проходження ПБ712. ПВ801 потребує попереднього успішного проходження ІМ100, ІМ110 та ІМ121. ПВ802 потребує попереднього успішного проходження ІМ111-113. ПВ803 потребує попереднього успішного проходження ІЦ512 та СБ610-613. ПВ804 та 805 потребують попереднього успішного проходження ІЦ510-12. ПВ806 потребує попереднього успішного проходження буть-яких чотирьох курсів з Практичного богослів’я. ПВ807 потребує попереднього успішного проходження СБ610-613.)

ПВ800 Поглиблене вивчення апологетики 3

ПВ801 Поглиблене вивчення Старого Заповіту 3

ПВ802 Поглиблене вивчення Нового Заповіту 3

ПВ803 Поглиблене вивчення сучасного богослів’я 3 (Курс з дистанційним навчанням)

ПВ804 Поглиблене вивчення історії слов’янського богослів’я 2

ПВ805 Спеціалізоване вивчення певної постаті чи руху в історії церкви 2

ПВ806 Поглиблене вивчення практичного богослів’я 2

ПВ807 Поглиблене вивчення певної теми систематичного богослів’я 3