Політика оцінювання

Відповідальність

За відповідністю роботи семінарії політиці оцінювання слідкує академічний декан.

Кураторство

Кожний курс, який пропонує ЄРСУ, має куратора, який відповідає за загальне представлення курсу, зокрема останню версію плану курсу, вимоги курсу і оцінювання. Як правило, цим куратором стає один із трьох членів викладацького складу. Куратором іноді може бути інша людина, що знайома з політикою і процедурами ЄРСУ. Куратор курсу повинен сам визначати всі завдання і оцінки за курс або доручити це іншому. Якщо курс читається місцевим викладачем, що входить до штату семінарії, він завжди повинен бути і куратором курсу.

Оцінки

Оцінки даються у відповідності до цієї таблиці:

5-бальна шкала проценти букви
5+ 97-100 A+
5 93-96 A
5- 90-92 A-
4+ 87-89 B+
4 83-86 B
4- 80-82 B-
3+ 77-79 C+
3 73-76 C
3- 70-72 D

Студенти, які отримали менше “3-” (70%) не отримують кредитів за курс.

Остаточні оцінки за курс куратор передає реєстратору. Реєстратор повинен записати їх і повідомити студентам. Письмові роботи і екзамени повертаються студентам.

Роботи, які не здані вчасно

1. Якщо студент знає, що не встигне виконати вчасно завдання по курсу, він повинен зв’язатися з куратором курсу ДО настання строку здачі. Тоді куратор вирішить, чи можна продовжувати строк для виконання цього завдання.

2. Строк може бути продовжено НЕ БІЛЬШЕ як на 2 тижні. Завдання повинні бути на руках у куратора не пізніше трьох днів з дня настання нового (продовженого) строку.

3. Якщо строк для завдання не було продовжено, але воно здано із запізненням, тоді діють наступні правила: 1-7 днів запізнення – мінус 5%; 8-14 днів запізнення – мінус 10%; 15-21 днів запізнення – мінус 20%; більше 21 дня запізнення – завдання не приймаються.

Низькі оцінки і прохання про перездачу завдання

Якщо студент отримує низьку оцінку за певне завдання або екзамен, він може попросити про можливість їх перездачі. При цьому діють такі правила:

1. Завдання або екзамени не можна перездавати, якщо за них студент отримав оцінку нижче “3” по 5-бальній системі.

2. Оцінки за перездані завдання або екзамени знижуються на 5%.

3. Куратор має повне право вирішувати самостійно, коли завдання може бути здано повторно, а коли – ні. Він знайомиться з причинами кожного конкретного прохання. Куратор не зобов’язаний давати згоду на перездачу будь-якого завдання.

Навчання по семестрам

Навчальний рік в ЄРСУ складається із трьох семестрів. Див. таблицю семестрів в PDF.

У певний день семестр закривається. До цього часу повинні бути здані всі завдання і екзамени. Після цього дня завдання не приймаються. Закриття і відкриття семестрів проходить згідно таких правил:

Закриття семестру

1. Студенти повинні передати виконані ними завдання на консультації, у відповідності з вимогами куратора.

2. Студенти, котрі здали менше половини необхідних письмових завдань, не допускаються до екзамену.

3. Студенти, котрі здали лише частину необхідних завдань, допускаються до екзамену лише з дозволу куратора курсу.

Початок нового семестру

1. Студенти, котрі здали всі завдання і екзамен, допускаються до наступної сесії.

2. Студенти, котрі не здали завдання або екзамен з більш ніж одного курсу із семестру, не допускаються до наступного семестру. Лише після завершення всіх завдань по курсам вони можуть перейти далі.

3. Студенти, котрі не здали завдання лише з одного курсу, можуть бути прийняті на наступний семестр, якщо закінчать всі роботи по цьому курсу не пізніше двох тижнів після закінчення нової сесії. Таке рішення приймається академічним деканом.

Відсутність на лекціях або консультаціях

Якщо студент знає, що він не зможе бути присутнім на певній лекції або консультації, він повинен зв’язатися з куратором курсу до початку цієї лекції чи консультації. Куратор вирішує, як розглядати цю відсутність. Загальне правило полягає в тому, що якщо студент пропускає більш ніж 20% лекцій, курс не може бути зарахованим йому.

Безпідставна відсутність на лекціях або консультаціях знижує остаточну оцінку за курс згідно таких розрахунків.

· відсутність на 10% інтенсивних лекцій – мінус 10%

· відсутність на 20% інтенсивних лекцій – мінус 20%

В разі відсутності на більш ніж 20% інтенсивних лекцій студенту не дозволено завершувати курс і він повинен проходити його повторно.

Обман в навчальному процесі

Будь-який обман в навчальному процесі неприйнятний в ЄРСУ і буде суворо покараний. Це моральний гріх, який не повинні робити християни, тим більше лідери церкви. Обман включає в себе, але не вичерпується наступним:

· підглядання (списування) під час екзамену

· використання додаткових матеріалів на екзамені, якщо це ясно не дозволено викладачем

· копіювання письмових робіт інших студентів

· використання матеріалів із книг, Інтернету або інших джерел без чіткого вказання цих джерел в самій роботі

· отримання інформації про питання на екзамені з будь-яких джерел до того, як питання роздані професором або куратором на самому екзамені.

У випадку виявлення обману, будуть вжиті наступні дії:

– Студент відразу же отримає незадовільну оцінку за це завдання або екзамен. Якщо студента викрито в обмані вперше, про це просто проінформують викладацький склад ЄРСУ.

– Якщо студента викрито в обмані вдруге, він отримує незадовільну оцінку за цілий курс. Викладачам семінарії буде повідомлено про це, студента буде взято на випробувальний термін.

– Якщо обман відбувається втретє, студент виключається з ЄРСУ.